INFORMATII UTILE ASIGURATILOR / PAGUBITILOR in temeiul Politelor CITY INSURANCE

Autoritatea de Supraveghere Financiara - ASF a emis Decizia nr. 1148/17.09.2021, prin care Consiliul ASF a decis:

- retragerea autorizației de funcționare a Societății Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A., în conformitate cu prevederile art. 110 din Legea nr. 237/2015, constatarea stării de insolvență a Societății Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A., astfel cum este definită de art. 5 alin. (1) pct. 31 lit. a) și lit. b) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare 

Actele normative care se alica in cazul falimentului / insolventei Asiguratorilor ;

Legea 85/2014 privind prevenirea insolventei si insolventa ( Cap IV – Dispoziţii privind falimentul societăţilor de asigurare/reasigurare)

Legea 213/2015 privind Fondul de garantre a asiguratilor 

Norma ASF 24/2019 privind Fondul de garnatre a asiguratilor 

Ultimele doua L213 si Norma24 se refera in concret la procedurile care privesc Asiguratii CITY 

Pasii procedurali legali premergatori Pronuntarii oficiale a Deschiderii procedurii falimentului CITY

  1. Decizia ASF privind retragerea autorizatiei de functionare si constatarii starii de insolventa CITY – Decizia 1148/17.09.2021
  2. Cererea adresata de ASF Instantei pentru pronuntarea deschiderii procedurii falimentului CITY 
  3. Hotararea definitiva a Instantei privind pronuntarea deschiderii procedurii falimentului CITY

Asiguratii / Pagubitii CITY INSURANCE in drept sa fie indemnizati / despagubiti in temeiul unei Politei CITY pot fi platiti de catre Fondul de Garantare a Asiguratilor – FGA apeland la Procedura speciala stipulata de L213/2015 si Norma ASF 24/2019 , avand calitatea de Creditori de Asigurari .

- Creditorii de asigurări, deținători ai uneia sau mai multor creanțe de asigurare sunt, după caz (Art4 din L213/2015 ) 

(i) persoana asigurată - persoana fizică sau juridică aflată în raporturi juridice cu asigurătorul debitor prin încheierea contractului de asigurare;

(ii) beneficiarul asigurării – persoana definită la art. 1 alin. (2) pct. 7 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 237/2015;

(iii) terța persoană păgubită - persoana îndreptăţită să primească despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de răspundere civilă, inclusiv asigurătorul îndreptățit în baza legii să recupereze de la asigurătorul în faliment sume plătite acestei persoane prin subrogare, regres sau acțiune directă;

- Lista Creditorilor de Asigurari CITY va fi postata pe Site FGA . In prezent CITY transfera catre FGA toata baza de date privind polite / dosare de dauna ( termen 30 de zile de la Decizia ASF ) si dupa inventariere se va costitui lista potentialilor Creditori , se va posta pe Site FGA si se va actualiza pe masura primirii Cererilor din partea Creditorilor 

- Palfonul de garantare – nivelul maxim de garantare pentru o creanta ( Polita / Contract) este de 500.000 RON  ( Art 4 f) , Art15(2) – L213/2015 )

-Platile efectuate de FGA catre creditorii de asigurari pot incepe in termen de 60 de zile de la data publicarii in M .Of. a Deciziei ASF de retragere a autorizatiei asiguratorului CITY( Art13 –L213/2015)

-Optiuni pentru Asiguratii CITY 

-sa lase politele in vigoare sa curga in continuare , ele raman valabile pana la expirare cel mult pana in a 90 zi de la data ramanerii definitive a Hotararii Instantei privind deschiderea procedurii falimentului ,cu posibilitatea recuperarii primelor 

-sa solicite rezilierea Politelor de asigurare CITY in vigoare ( facultative si RCA ) prin cerere adresata CITY (vezi -https://www.cityinsurance.ro) cu posibilitatea recuperarii primelor aferente perioadei neasigurate ( ulterioare rezilierii) . Plata primelor pe baza Cererii catre FGA ( Anexa 9 – Norma 24/2015-vezi site FGA )

Optiuni pentru  Pagubitii in dosare RCA cu Asigurator CITY 

- Dosare avizate si nedeschise inainte de Decizia ASF –Cerere catre FGA pt deschidere dosar ( Anexa 7-Norma ASF24- vezi site FGA)

- Daune produse dupa Decizia ASF – Cerere catre FGA ( Anexa 7) + Declaratie dauna ( Anexa 8 – vezi site FGA) 

- Dosare de dauna restante la plata - aprobate pentru plata inainte de Decizia ASF si neplatite - Cerere de plata dauna catre FGA (Anexa 10 – vezi site FGA) 

Toate dosarele de dauna vor fi deschise / constatate /procesate / platite exclusiv de catre FGA 

Pe site FGA se regasesc Informatii pentru Asigurati / Pagubiti CITY cu formulare tipizate / date de contact – corespodenta

https://www.fgaromania.ro/fga-poate-primi-cereri-de-deschidere-a-dosarelor-de-dauna-din-partea-potentialilor-creditori-de-asigurare-ai-societatii-de-asigurare-reasigurare-city-insurance-s-a/