Asigurari de raspunderi civile si profesionale

Oricare dintre noi poate gresi, provocandu-i altei persoane un prejudiciu material sau chiar o vatamare corporala. Printr-o Asigurare de Raspundere Civila poti limita efectele negative ale faptelor tale, astfel incat o clipa de neatentie sa nu-ti marcheze situatia economica sau cariera.

Asigurarea de răspundere civilă constituie o asigurare împotriva riscului de a plăti despăgubiri către terţele persoane prejudiciate prin faptă ilicită ce atrage răspunderea civilă a asiguratului. Obiectul asigurării de răspundere civilă îl reprezintă valoarea patrimonială egală cu despăgubirile ce ar trebui plătite de asigurat, ca urmare a unui prejudiciu cauzat unei terţe persoane şi pentru care răspunde, potrivit legii civile. 

Prin asigurările de răspundere civilă, sunt acoprite numai acele prejudicii produse de asigurat unor terţe persoane, ca urmare a unui accident. În toate cazurile este vorba de prejudicii produse în anumite împrejurări şi pentru care o persoană, fizică sau juridică, răspunde în faţa legii. 

În asigurările de răspundere civilă, pe lîngă asigurător şi asigurat, mai intervine şi o a treia persoană, respectivul terţul păgubit. Asigurarea de răspundere civilă oferă posibilitatea, pe de o parte, ca persoana păgubită să primească despăgubirea cuvenită, iar pe de altă parte, ca patrimoniul asiguratului să rămînă neatins. În schimbul primelor de asigurare plătit, asiguratul nu mai poate fi urmărit în justiţie pentru paguba produsă. 

Persoanele păgubite nu mai aşteaptă pînă cînd autorul faptei va fi în măsură să achite despăgubirea sau pînă va fi descoperit, dacă nu a fost identificat imediat. 
Obiectul asigurărilor de răspundere civilă îl reprezintă pejudiciul produs unor terţe persoane de către asigurat, prin folosirea anumitor bunuri, cum sunt: autovehicule, clădiri şi alte construcţii, exercitarea unei anumite activităţi etc. Dacă asiguratul însuşi este victima accidentului, el nu are dreptul să încaseze vreo despăgubire de la asigurător în temeiul asigurărilor de răspundere civilă, ci numai în cadrul asigurărilor de persoane sau bunuri. 

Asigurarile de raspundere civila imbraca diferite forme si acopera riscurile specifice fiecarei activitatii sau profesii, cele mai cunoscute tipuri fiind:

Asigurari de raspundere civila profesionala:

- a personalului medical

- decurgand din practica medicala a medicilor stomatologi

- a farmacistilor

- a medicilor veterinari

- a avocatilor

- a expertilor contabili si a contabililor autorizati

- a auditorilor financiari

- a consultantilor fiscali-

a arhitectilor si inginerilor constructori

- a cadrelor didactice si pedagogice

- a operatorilor de Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

- a interpretilor si traducatorilor

- a practicienilor in reorganizare si lichidare

- a agentiilor de turism

- a brokerilor de asigurare

- a agentului de asigurare

- a directorilor

- a organismelor de certificare a calitatii si conformitatii si a laboratoarelor de incercari fizico chimica

- a consilierilor in proprietate industriala

Asigurarea profesioanală 

Acest tip de asigurare are rolul de a proteja asiguratul, persoană fizică sau juridică, împotriva prejudiciilor pe care le poate produce unor terţe persoane, ca urmare a practicării unei profesii. 

Asigurările de răspundere civilă profesională vizează îndeosebi urmatoarele categorii de profesii: constructorii, arhitecţii, medicii, experţi tehnici, contabilii, evaluatorii etc. , în general acele profesii care implica o activitate de mare răspundere. 

Prin activitatea lor, din eroare sau neglijenţă, ei pot aduce prejudicii terţelor persoane. Ca urmare, asigurarea de răspundere civilă profesională garantează repararea prejudiciilor, evident dacă pretenţiile formulate în legatură cu acestea se încadrează în condiţile de asigurare prevazute în contract. 

 

Pentru acest tip de asigurare, despăgubirile se acordă în general pentru:

- daune materiale produse din culpa asiguratului, precum şi din culpa acelor persoane pentru care asiguratul raspunde potrivit legii; 
- cheltuieli suportate de asigurat în procesul civil; 
- cheltuieli de judecată suportate de terţ, ca parte vătămată pentru demersuri legale întreprinse în vederea obligării asiguratului la plata despăgubirilor; 
- despăgubiri la care este obligat asiguratul ca urmare a pierderii, distrugerii sau deteriorării unor documente, furt prin efracţie etc. 
- pretenţii emise împotriva asiguratului privind activitatea desfasurată de el sau de către persoane pentru care asiguratul răspunde potrivit legii. 

Situaţiile pentru care asiguratorul nu este raspunzător faţă de asigurat, sunt:

- activităţi desfaşurate de asigurat în afara unui contract incheiat cu clientul sau; 
- pagubele au fost create cu intenţie de catre asigurat, beneficiarul asigurării sau o altă persoană apropiată asiguratului; 
- pagube produse prin dispariţia sau distrugerea hîrtiilor de valoare, a documentelor, manuscriselor, obiectelor cu valoare artistică, ştiinţifică sau istorică, marcilor poştale, pietrelor preţioase sau banilor.