Asigurari de bunuri, proprietati

In cadrul asigurarii de bunuri, societatea de asigurari se obliga ca la producerea riscului asigurat sa plateasca asiguratorului (beneficiarului) o despagubire. Nu este obligatoriu ca asiguratorul sa plateasca intreaga suma pentru refacerea situatiei financiare a asiguratului care a suferit o dauna, deoarece in contract pot exista prevederi care limiteaza suma asigurata.

Asigurari de bunuri pot incheia persoane fizice si persoane juridice cu domiciliul, sediul sau resedinta in Romania.

Intr-un contract de asigurare de bunuri, asiguratul trebuie sa aiba un interes patrimonial cu privire la bunul asigurat. O persoana are un interes patrimonial daca producerea unui eveniment asigurabil poate cauza o pierdere (prejudiciu) persoanei respective. In cazul in care in contractul de asigurare este mentionat un beneficiar, altul decat persoana asigurata, acesta trebuie sa aibe un interes patrimonial fata de bunul asigurat.

O regula generala in asigurarea de bunuri este aceea ca interesul patrimonial sa existe atat in momentul incheierii asigurarii, cat si in momentul producerii riscului asigurat.

In asigurarea de bunuri, interesul patrimonial decurge, de regula, din statutul de proprietate al persoanei care doreste sa se asigure. Exista situatii in care si alte persoane decat proprietarul pot avea interes fata de un bun, cum ar fi:

  1. proprietate in comun - o persoana care detine un bun in comun cu una sau mai multe persoane are dreptul de a asigura bunul respectiv la intrega valoare. Aceasta nu inseamna ca, in caz de distrugere a bunului asigurat, aceasta persoana va fi singura despagubita, ci va beneficia de despagubire doar in limita dreptului ei de proprietate;
  2. proprietatea ipotecata - in caz de ipoteca, ambele parti au un interes asigurabil: debitorul ipotecar - in calitate de proprietar, iar societatea ipotecara - in calitate de creditor. In aceste situatii se incheie un contract de asigurare in numele ambelor parti;
  3. proprietatea inchiriata - in cazul in care chiriasul incheie un contract de asigurare, o face in numele si folosul proprietarului, deci nu poate pretinde incasarea despagubirii, ci numai restituirea primelor de asigurare de la proprietar;
  4. proprietatea aflata in custodie - custodele are un interes asigurabil, in ceea ce priveste bunul pe care il detine in custodie, pentru ca, din punct de vedere legal, este responsabil pentru orice dauna produsa bunului respectiv;
  5. persoanele din familia proprietarului - pot beneficia de utilizarea bunului asigurat, ceea ce determina existenta unui interes asigurabil al acestora fata de bunul respectiv.

In concluzie, pot fi asigurate bunuri apartinand persoanelor fizice si persoanelor juridice, bunuri primite in folosinta sau aflate spre pastrare, reparare, prelucrare, vanzare sau pentru a fi expuse in cadrul muzeelor si expozitiilor si bunuri ce fac obiectul cantractului de inchiriere sau locatie de gestiune.


Care sunt bunurile care se pot asigura?

In baza politei privind asigurarea bunurilor (cladiri si/sau continut) apartinand persoanelor juridice se pot asigura:

- cladirile si alte constructii (inclusiv instalatiile fixe aferente de incalzire, electrice, sanitare, ascensoare etc.);

- masinile, utilajele, instalatiile, echipamentele, motoarele, uneltele, inventarul gospodaresc, alte mijloace fixe si obiecte de inventar;

- mijloace circulante (marfurile, materiile prime si auxiliare, materialele, semifabricatele, produsele finite si alte mijloace circulante materiale);

In ceea ce priveste continutul se pot asigura:

- Masini, utilaje, echipamente, agregate, alte mijloace fixe si obiecte de inventar;

- Mijloace circulante.

 Care sunt bunurile care nu se pot asigura?

Nu pot fi asigurate si, ca urmare, in caz de solicitare nu se vor asigura:

- cladirile si alte constructii degradate sau ruinate care nu pot servi pentru locuit sau pentru vreo alta destinatie economica;

- constructiile subterane fara cladiri deasupra lor (bordeiele de pamant, ghetariile in pamint), puturile, digurile, santurile, iezaturile si constructiile de ameliorare (amenajarile tehnice exterioare);

- constructiile usoare, aflate in afara de oras, municipiu sau de vatra satului si folosite temporar, cum sunt: baracile, colibele, saivanele si alte constructii asemanatoare;

- cladirile parasite si care nu au proprietar;

- cotetele de lemn pentru animale sau pasari sub 1,50 m in inaltime.

Acceptabilitatea asigurarii cladirii si/sau constructiilor, se stabileste potrivit criteriilor calitative cu privire la riscurile ce sunt acoperite prin polita sau a altor riscuri care desi nu sunt acoperite pot conduce in anumite situatii la producerea evenimentului asigurat si la plata daunelor de catre Asigurator.

Ce riscuri se pot asigura?

Cele mai importante riscuri care se pot asigura sunt:

- Riscul de incendiu
- Riscul de trasnet
- Riscul de explozie
- Riscul de cutremur
- Riscul de inundatie de la ape de suprafata, precipitatii atmosferice, topirea zapezii
- Riscul de inundatie de la apa de conducta
- Riscurile politice (greve, tulburari civile) 
- Riscul de vandalism
- Riscul de furt
- Riscul de prabusire si/sau alunecare de teren
- Riscul unda de soc provocata de avioane (boom sonic)
- Riscul cadere accidentala de corpuri (stanci, copaci, stalpi, etc)

Perioda de asigurare

In general, asigurarea de bunuri se incheie pe o perioada de un an, dar, la cererea asiguratului, se poate incheia si pe o perioada mai mica, de trei sau sase luni.

Cand incepe si cand se termina raspunderea asiguratorului?

Raspunderea Asiguratorului incepe cel mai devreme in ziua urmatoare datei emiterii politei si incasarii primei de asigurare si inceteaza in ultima zi din perioada pentru care s-a incheiat asigurarea. In cazul emiterii de suplimente de asigurare la polita existenta raspunderea Asiguratorului incepe in ziua urmatoare datei emiterii suplimentului si inceteaza o data cu polita la care acesta este anexat, sau in ultima zi de valabilitate a suplimentului daca prin acesta s-a extins valabilitatea politei emise initial.

Cum se platesc despagubirile?

In caz de dauna totala cuantumul despagubirii este egal cu suma asigurata din polita iar in caz de dauna partiala, in limita sumei asigurate din polita, costul la data daunei al reparatiilor, refacerii, restaurarii, reconditionarii sau inlocuirii partilor avariate sau distruse, precum si al manoperei necesare pentru readucerea cladirii avariate sau distruse la starea anterioara producerii riscului asigurat.